Што е никотин без тутун

2022-04-03

Никотин без тутунможе да се дефинира како S-никотин извлечен од други видови освенN. tabacum. Приносот на екстрактот од никотин и времето на екстракција зависат од избраното растение.

По дефиниција, синтетичкиот никотин се произведува со употреба на такви хемиски супстанции како што се, меѓу другото: етанол, ниацин, сулфурна киселина. Некои од предностите што ги има синтетичкиот никотин во однос на никотинот од тутун се резултат на слабиот квалитет на чистиот никотин што е достапен на пазарот. Во споредба со Chemnovatic's PureNic 99+, синтетичкиот никотин има многу слични својства и квалитет, така што единствените предности, во овој случај, се резултат на синтетичката природа на овој производ. И PureNic 99+ и никотинот без тутун не содржат нитрозамини кои би можеле да бидат присутни при екстракција на никотин од тутун. Нитрозамините извлечени од тутунот сè уште можат да имаат зрно растение, што создава непријатни вкусови и грубост. Производителите на електронски течности кои користат неквалитетен никотин од тутун ги маскираат со засладувачи и интензивни вкусови.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy