Што е испарување?

2022-01-19

Терминот „испарување“ се однесува на супстанција која се загрева до точка на ослободување на пареа, но не и согорување. Уредите за испарување вклучуваат писка, батерија, кертриџ што содржи сокови од е-течност/вајп и грејна компонента. Уредот ја загрева е-течноста (исто така наречена е-сок или сок од вап) за да создаде аеросол што се вдишува во белите дробови, а потоа се издишува.