Дали е во ред да се пуши и да се вади во исто време?

2022-01-19

Ова е познато како „двојна употреба“. Луѓето не треба да ги користат двата производи во исто време и силно се охрабруваат целосно да престанат да ги користат сите тутунски производи.