Како клиентот го знае напредокот во производството на е-цигарите?

2022-01-19

Ќе испратиме распоред на проектот до клиентот и ќе испраќаме извештај за проектот секоја недела.